Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-03-20    Czas UT: 11:44 (Data juliańska: 2458562.989)
P= -25.14°   Bo= -7.05°   Lo= 254.74°   Carr. Rot 2215
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 04-09-2018 rok godz 06:50 UTC nr obserw. 04/163/wrz/1007


04-09-2018 Janusz Bańkowski

Siódma  obserwacyjna  doba ciszy słonecznej panująca na jego powierzchni,  aktywność naszej dziennej gwiazdy zerowa liczba Wolfa R = 0.  Janusz B.

Podstrona w budowie.