Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 14:54 (Data juliańska: 2458654.121)
P= -7.94°   Bo= 1.51°   Lo= 130.36°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-05-2017 rok godz. 14:30 UT nr. obserw. 04/61/maj/729 Janusz B.


13-05-2017

Nadal aktywność zerowa czyżby to już koniec obecnego cyklu ?. Jest szansa choćby na jedną grupę na wschodnim brzegu tarczy pojawiły się dwie dość duże pochodnie. Liczba Wolfa R= 0 i SN = 0 Janusz B.

Podstrona w budowie.