Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 09:46 (Data juliańska: 2458741.907)
P= 24.04°   Bo= 7.21°   Lo= 49.54°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-05-2017 rok godz. 14:30 UT nr. obserw. 04/61/maj/729 Janusz B.


13-05-2017

Nadal aktywność zerowa czyżby to już koniec obecnego cyklu ?. Jest szansa choćby na jedną grupę na wschodnim brzegu tarczy pojawiły się dwie dość duże pochodnie. Liczba Wolfa R= 0 i SN = 0 Janusz B.

Podstrona w budowie.