Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:54 (Data juliańska: 2459005.621)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.50°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-05-2017 rok godz. 14:30 UT nr. obserw. 04/61/maj/729 Janusz B.


13-05-2017

Nadal aktywność zerowa czyżby to już koniec obecnego cyklu ?. Jest szansa choćby na jedną grupę na wschodnim brzegu tarczy pojawiły się dwie dość duże pochodnie. Liczba Wolfa R= 0 i SN = 0 Janusz B.