Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-21    Czas UT: 11:34 (Data juliańska: 2458808.982)
P= 19.57°   Bo= 2.14°   Lo= 244.77°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 20-09-2018 rok godz. 06:30 UTC nr obserw. 09/168/wrz/1012


20-09-2018 Janusz Bańkowski

Powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian cisza słoneczna ciąg dalszy,  liczba Wolfa R = 0.  Janusz B.