Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 08:15 (Data juliańska: 2458998.844)
P= -16.25°   Bo= -0.96°   Lo= 261.19°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 20-09-2018 rok godz. 06:30 UTC nr obserw. 09/168/wrz/1012


20-09-2018 Janusz Bańkowski

Powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian cisza słoneczna ciąg dalszy,  liczba Wolfa R = 0.  Janusz B.