Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:51 (Data juliańska: 2458996.910)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.78°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 21-09-2018 rok godz. 06:30 UTC nr obserw. 10/169/wrz/1013


21-09-2018 Janusz Bańkowski

Ciągle powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian cisza słoneczna. Moim zdaniem pojawienie się grupy słonecznej j w dniu 09 kwietnia 2018 roku w dużych szerokościach heliograficznych na półkuli   północnej był on początkiem  25 cyklu. Wg teorii cykle mogą się ze sobą zazębiać obecnie kończy się  już 24 cyk, rozpoczął się 25   liczba Wolfa R = 0.  Janusz B.