Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:48 (Data juliańska: 2458799.867)
P= 22.18°   Bo= 3.21°   Lo= 4.93°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 22-09-2018 rok godz. 07:50 UTC nr obserw. 11/170/wrz/1014


22-09-2018 Janusz Bańkowski

Ciągle powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian „cisza” słoneczna. liczba Wolfa R = 0. Również pięknie prezentuje się czysta tarcza słoneczna w okularze teleskopu.   Janusz B.