Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:31 (Data juliańska: 2459005.647)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.16°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 22-09-2018 rok godz. 07:50 UTC nr obserw. 11/170/wrz/1014


22-09-2018 Janusz Bańkowski

Ciągle powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian „cisza” słoneczna. liczba Wolfa R = 0. Również pięknie prezentuje się czysta tarcza słoneczna w okularze teleskopu.   Janusz B.