Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:41 (Data juliańska: 2458799.862)
P= 22.18°   Bo= 3.21°   Lo= 5.00°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 24-09-2018 rok godz. 10:30 UTC nr obserw. 12/171/wrz/1015


24-09-2018 Janusz Bańkowski

Obserwacja Słońca wykonana  wyniku lokalnym rozpogodzeniu na okres 15-20 minut.  Ciągle powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian „cisza” słoneczna. liczba Wolfa R = 0. Jednak pięknie  prezentuje się czysta tarcza słoneczna w okularze teleskopu.   Janusz B.