Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:28 (Data juliańska: 2459005.644)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.20°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 24-09-2018 rok godz. 10:30 UTC nr obserw. 12/171/wrz/1015


24-09-2018 Janusz Bańkowski

Obserwacja Słońca wykonana  wyniku lokalnym rozpogodzeniu na okres 15-20 minut.  Ciągle powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian „cisza” słoneczna. liczba Wolfa R = 0. Jednak pięknie  prezentuje się czysta tarcza słoneczna w okularze teleskopu.   Janusz B.