Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:24 (Data juliańska: 2458996.892)
P= -16.94°   Bo= -1.19°   Lo= 287.02°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 25-09-2018 rok godz. 13:00 UTC nr obserw. 13/172/wrz/1016


25-09-2018 Janusz Bańkowski

Obserwacja Słońca znowu wykonana  wyniku lokalnym rozpogodzeniu na okres 15-20 minut.  Ciągle powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian „cisza” słoneczna. Liczba Wolfa R = 0. Nie licząc jednodniowych epizodów małych gryp to prawie miesiąc czasu powierzchnia Słońca pozbawiona jest jakichkolwiek plam.   Janusz B.