Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-12    Czas UT: 08:27 (Data juliańska: 2458799.852)
P= 22.18°   Bo= 3.21°   Lo= 5.13°   Carr. Rot 2223
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 26-09-2018 rok godz. 10:40 UTC nr obserw. 14/173/wrz/1017


26-09-2018 Janusz Bańkowski

Obserwacja Słońca znowu wykonana  wyniku lokalnym rozpogodzeniu na okres 15-20 minut.  Ciągle powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian „cisza” słoneczna. Liczba Wolfa R = 0. Nie licząc jednodniowych epizodów małych gryp to prawie miesiąc czasu powierzchnia Słońca pozbawiona jest jakichkolwiek plam.    Janusz B.