Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:14 (Data juliańska: 2459005.635)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.32°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 26-09-2018 rok godz. 10:40 UTC nr obserw. 14/173/wrz/1017


26-09-2018 Janusz Bańkowski

Obserwacja Słońca znowu wykonana  wyniku lokalnym rozpogodzeniu na okres 15-20 minut.  Ciągle powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian „cisza” słoneczna. Liczba Wolfa R = 0. Nie licząc jednodniowych epizodów małych gryp to prawie miesiąc czasu powierzchnia Słońca pozbawiona jest jakichkolwiek plam.    Janusz B.