Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:37 (Data juliańska: 2458805.442)
P= 20.65°   Bo= 2.56°   Lo= 291.44°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 28-09-2018 rok godz. 09:30 UTC nr obserw. 15/174/wrz/1018


28-09-2018 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE dnia 28-09-2018 rok godz. 09:30 UTC nr obserw. 15/174/wrz/1018

Widać, że moja obserwacja Słońca za miesiąc wrzesień  2018 rok zakończy się zerową aktywnością. Ciągle powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian „cisza” słoneczna. Liczba Wolfa R = 0. Janusz B.