Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 05:36 (Data juliańska: 2458800.733)
P= 21.95°   Bo= 3.11°   Lo= 353.52°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 29-09-2018 rok godz. 07:40 UTC nr obserw. 16/175/wrz/1019


29-09-2018 Jausz Bańkowski

W dalszym ciągu  powierzchnia Słońca pod względem wizualnym bez zmian „cisza” słoneczna. Liczba Wolfa R = 0. Janusz B. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D