Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 05:22 (Data juliańska: 2458800.724)
P= 21.96°   Bo= 3.12°   Lo= 353.63°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 01-10-2018 rok godz. 13:50 UTC nr obserw. 01/177/paź/1021


01-10-2018 Janusz Bańkowski

Pierwszy dzień miesiąca października rozpoczynamy dość jak na warunki minimum 24 cyklu,   aktywnością plamotwórczą SN = 42. Obszar znajdujący się na południowej półkuli południowej zwiększył w ciągu tylko 24 godzin z 10 do 30 milionowej powierzchni. Widać wyraźnie w okularze teleskopu 6 plamek, które cztery otoczone są małymi półcieniami.   Janusz B. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO szary  (#12 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm , soczewka Barlowa 2x aparat EOS 550D.