Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-24    Czas UT: 05:32 (Data juliańska: 2459116.731)
P= 25.39°   Bo= 6.98°   Lo= 142.30°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 03-10-2018 rok godz. 13:10 UTC nr obserw. 03/179/paź/1023


03-10-2018 Janusz Bańkowski

Obserwacja Słońca jej powierzchni tylko dzięki lokalnym rozpogodzeniom trwającym od 10- do 20 minut.  Ciekawa sprawa podczas rozpogodzeń dość dobry seeing przezroczystość  atmosfery, wiatr skala 2-3. Dzisiaj wizualna obserwacja  tylko fotograficzna  na zdjęciach widoczne są dwie plamy w grupie 2372 powoli jej żywotność się kończy.  Janusz B. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D