Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-24    Czas UT: 05:25 (Data juliańska: 2459116.726)
P= 25.39°   Bo= 6.98°   Lo= 142.36°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 04-10-2018 rok godz. 12:50 UTC nr obserw. 04/180/paź/1024


04-10-2018 Janusz Bańkowski

Żywotność jedynego wizualnego obszaru aktywności się już kończy. Choć po niej pojawiły się pochodnie może  będzie  wstanie się wskrzesić. Niestety nawet jak wygeneruje plamy nie będą one już widoczne z Ziemi. W centrum tarczy na całej przestrzeni od bieguna północnego do południowego rozciąga się dziura koronalana. Będzie ona zapewne źródłem wiatru słonecznego co za tym idzie burzy magnetycznej za 2-3 dni na Ziemi. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D