Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:03 (Data juliańska: 2458995.377)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.06°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 05-10-2018 rok godz. 10:20  UTC nr obserw. 05/181/paź/1025


05-10-2018 Janusz Bańkowski

Wszystko znowu powróciło do normy tarcza pod względem wizualnym nie posiada już aktywnych obszarów. Na zdjęciach z SDO widać centralnie wielką  dziurę koronalną spodziewana  jest burza magnetyczna G3. Ta klasa burzy z szansą na zorze polarne występujące w północnych obszarach lądowych naszego kraju. Spodziewana aktywność 6/7 października.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.