Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:50 (Data juliańska: 2458995.368)
P= -17.47°   Bo= -1.37°   Lo= 307.18°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-10-2018 rok godz. 09:30 UTC nr obserw. 06/182/paź/1026


06-10-2018 Janusz Bańkowski

Pod względem obszarów aktywnych wizualnych tarcza słoneczna czysta  Nadal na zdjęciach z SDO widoczna jest   dziura koronalna  spodziewana  jest burza magnetyczna G3. Ta klasa burzy z szansą na zorze polarne występujące w północnych obszarach lądowych naszego kraju. Jutro powinny dotrzeć do Ziemi  pierwsze oznaki jej aktywności .  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr #12 (żółty) +body ESO550D.