Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-09-24    Czas UT: 05:00 (Data juliańska: 2459116.708)
P= 25.38°   Bo= 6.98°   Lo= 142.60°   Carr. Rot 2235
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-10-2018 rok godz. 09:30 UTC nr obserw. 06/182/paź/1026


06-10-2018 Janusz Bańkowski

Pod względem obszarów aktywnych wizualnych tarcza słoneczna czysta  Nadal na zdjęciach z SDO widoczna jest   dziura koronalna  spodziewana  jest burza magnetyczna G3. Ta klasa burzy z szansą na zorze polarne występujące w północnych obszarach lądowych naszego kraju. Jutro powinny dotrzeć do Ziemi  pierwsze oznaki jej aktywności .  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra)  filtr #12 (żółty) +body ESO550D.