Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:51 (Data juliańska: 2459005.619)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.53°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-05-2017 rok godz. 13:40 UT nr.0bserw. 02/59/maj/727 Janusz B.


11-05-2017

Druga jak na razie obserwacja w tym miesiącu i nadal totalna cisza pod względem aktywności R = 0 i SN = 0. Wchodzimy ponownie w okres z wyzerowaną liczbą Wolfa. Janusz B.