Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 09:45 (Data juliańska: 2458741.906)
P= 24.04°   Bo= 7.21°   Lo= 49.55°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-05-2017 rok godz. 13:40 UT nr.0bserw. 02/59/maj/727 Janusz B.


11-05-2017

Druga jak na razie obserwacja w tym miesiącu i nadal totalna cisza pod względem aktywności R = 0 i SN = 0. Wchodzimy ponownie w okres z wyzerowaną liczbą Wolfa. Janusz B.

Podstrona w budowie.