Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 14:53 (Data juliańska: 2458654.120)
P= -7.94°   Bo= 1.51°   Lo= 130.38°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-05-2017 rok godz. 13:40 UT nr.0bserw. 02/59/maj/727 Janusz B.


11-05-2017

Druga jak na razie obserwacja w tym miesiącu i nadal totalna cisza pod względem aktywności R = 0 i SN = 0. Wchodzimy ponownie w okres z wyzerowaną liczbą Wolfa. Janusz B.

Podstrona w budowie.