Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 09:45 (Data juliańska: 2458741.906)
P= 24.04°   Bo= 7.21°   Lo= 49.55°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-05-2017 rok godz. 13:30 UT nr.0bserw. 01/58/maj/726 Janusz B.


09-05-2017

Pierwsza obserwacja w tym miesiącu po 13 dniach przerwy. Cisza słoneczna czysto na jego powierzchni, aktywność zerowa R = 0 i SN = 0. Janusz B.

Podstrona w budowie.