Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 14:53 (Data juliańska: 2458654.120)
P= -7.94°   Bo= 1.51°   Lo= 130.38°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-05-2017 rok godz. 13:30 UT nr.0bserw. 01/58/maj/726 Janusz B.


09-05-2017

Pierwsza obserwacja w tym miesiącu po 13 dniach przerwy. Cisza słoneczna czysto na jego powierzchni, aktywność zerowa R = 0 i SN = 0. Janusz B.

Podstrona w budowie.