Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:50 (Data juliańska: 2459005.618)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.54°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-05-2017 rok godz. 13:30 UT nr.0bserw. 01/58/maj/726 Janusz B.


09-05-2017

Pierwsza obserwacja w tym miesiącu po 13 dniach przerwy. Cisza słoneczna czysto na jego powierzchni, aktywność zerowa R = 0 i SN = 0. Janusz B.