Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 14:53 (Data juliańska: 2458654.120)
P= -7.94°   Bo= 1.51°   Lo= 130.38°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońca dnia 24-04-2017 rok godz. 15;20 UT nr. obserw. 13/57/kwi/725 Janusz B.


24-04-2017

Po godzinie 17 na tyle poprawił się seeing przezroczystości atmosfery, że można było bez przeszkód się obserwować. Nadal widoczne są silne dwie struktury obszarów grup słonecznych 2651 i 2563. Wyraźnie już poprawił się pod względem widoczności obszar 2562 na wschód od grupy 2651. Na półkuli w tej chwili wygenerowane są dwie grupy na południowej jedna. na południowej jedna. Mimo dużego rozmiaru jak na razie emitowane są rozbłyski klasy C moim zdaniem jest szansa na mocniejszy wyrzut masy. Tym bardziej kiedy obszar 2651 znajduje się już w centrum tarczy słonecznej co przekładałoby się w późniejszym terminie na silne zorze polarne na Ziemi. Janusz B.

Podstrona w budowie.