Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:46 (Data juliańska: 2459005.615)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.58°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-04-2017 rok godz. 08;20 UT nr.obserw. 12/56/kwie/724


23-04-2017

Aura pogodowa się ma tyle już polepszyła, ze można już w sumie przeprowadzić obserwację Słońca. Piękne dwa obszary grup się wygenerowały na północnej i południowej półkuli przy wschodnim brzegu tarczy. Na północnej obszar 2651 z czterema plamami i na południowej 2653 z dwoma plamami. W nich znajdują się plamy otoczone półcieniami, które wpływają na wzrost plamo-twórczości SN = 44. Obszar 2651 rozrósł się do 140 milionowej powierzchni. Janusz B.