Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:24 (Data juliańska: 2459005.642)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.23°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 20-04-2017 rok godz. 13:40 UT nr.obserw. 11/55/kwie/723


20-04-2017

Znowu pogoda przez okres 6 dni nie była łaskawa w prowadzeniu obserwacji Słońca. Dziś jedynie przy lokalnych wy pogodzeniach na okres 15-20 minut Słońce przebijało się przez chmury. Na wschodnim brzegu tarczy widoczny jest dobrze obszar 2651 dość sporych rozmiarów 110 milionowej powierzchni. W nim trzy plamy z wykszatałconymi wyraźnie półcieniami. Widoczne również są pochodnie tworzy się tam nowa grupa plam na razie z jedna plamą. Janusz B.