Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:24 (Data juliańska: 2459005.642)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.23°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 14-04-2017 rok godz. 13;50 UT nr. obserw. 10/54/kwi/722 Janusz B.


14-04-2017

Obserwacja dzięki rozpogodzenią lokalnym i zmniejszeniu siły wiatru. Grupa 2650, która nie tak dawno pojawiła się na tarczy słonecznej utrzymuje jedynie aktywność. Moim zdaniem jeżelei dotrwa jeszcze dwa – trzy dni może powiększyć swoje rozmiary. Liczba Wolfa R = 14 i SN = 13. Janusz B.