Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 20:30 (Data juliańska: 2459001.354)
P= -15.32°   Bo= -0.66°   Lo= 227.97°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 21-12-2018 rok 07:50 UTC nr obserw. 04/215//gru/1059Zerowa aktywność Słońca. Obserwacja dzięki 15 minutowemu oknie w chmurach zachmurzenie non-stop 13 dni fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra) filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.


21-12-2018 Janusz Bańkowski

Zerowa aktywność Słońca. Obserwacja dzięki 15 minutowemu oknie  w chmurach zachmurzenie non-stop 13 dni   fot. J. Bańkowski  teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.