Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:23 (Data juliańska: 2459005.641)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.24°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-04-2017 rok godz. 13:50 UT nr. obserw. 09/53/kwie/721 Janusz B.


13-04-2017

Przez kraj znowu przechodzi wietrzny i pochmurny front atmosferyczny. Dzięki tylko chwilowym rozpogodzenią i ustaniu wiatru obserwacja Słońca jest możliwa. Tarcza słoneczna nie zachwyca widoczna jedyna grupa z trzema plamkami nie ma dużego wpływu na wysoką aktywność słoneczną. Liczba Wolfa R = 13 i SN = 12. Janusz B.