Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 23:34 (Data juliańska: 2458806.482)
P= 20.34°   Bo= 2.44°   Lo= 277.73°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-01-2019 rok 09:20 UTC nr obserw. 02/002/sty1061


07-01-2019 Janusz Bańkowski

Ponownie cisza na powierzchni Słońca od strony widocznej z Ziemi . Liczba Wolfa R =0; SN = 0 fot. J. Bańkowski  teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D .