Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:22 (Data juliańska: 2459005.640)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.25°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-04-2017 rok godz. 13:40 UT nr. obserw. 08/52/kwie/720 Janusz B.


11-04-2017

Obserwacja dzięki lokalnym rozpogodzeń ( okres 15-20 minut). Widać wyraźnie jak obszar na wschodnim brzegu tarczy dwukrotnie zwiększył swój rozmiar. W miejscach pochodni generowane są plamki wizualnie co prawda są na pograniczu możliwości obserwacyjnej. Dwie dodatkowe plamki widoczne są dopiero na zdjęciu R = 13 i SN = 12. Janusz B.