Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:21 (Data juliańska: 2459005.640)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.25°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-04-2017 rok godz. 14:30 UT nr. obserw. 07/51/kwie/719 Janusz B.


10-04-2017

Nowa grupa plam 2560 pojawiła się na wschodnim brzegu tarcz słonecznej. W towarzystwie pochodni, które ją otaczają jest nadzieja na wygenerowanie dalszej ilości plam i plamek w tej grupie. Liczba Wolfa R = 12 i SN = 11. Janusz B.