Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:58 (Data juliańska: 2458994.999)
P= -17.59°   Bo= -1.42°   Lo= 312.07°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 06-02-2019 rok 12:40 UTC nr obserw. 04/010/lut/1069


06-02-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE dnia 06-02-2019 rok 12:40  UTC nr obserw. 04/010/lut/1069

Pogoda dość dobra do fotografowania i obserwacji Słońca seeing 2. Aktywność wizualna zerowa powierzchni tarczy słonecznej. Cztery doby  temu widoczne były pochodnie na wschodnim brzegu tarczy obecnie nie ma  po nich już żadnego śladu. Widocznie nasze Słońce przechodzi minimum swojej aktywności tarcza jest pozbawiona grup słonecznych liczba Wolfa R = 0 i aktywność plamotwórcza SN = 0. fot.  Bańkowski  teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-szary)+ filtr Zielony 1,25’’ #12 +body ESO550D.