Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 01:45 (Data juliańska: 2458801.573)
P= 21.73°   Bo= 3.02°   Lo= 342.44°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 07-02-2019 rok 11:50 UTC nr obserw. 05/011/lut/1070


07-02-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE dnia 07-02-2019 rok 11:50 UTC nr obserw. 05/011/lut/1070

Tarcza pozbawiona grup słonecznych  liczba Wolfa R = 0 i SN = 0 fot. J.Bańkowski  teleskop TN114/1000 (po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-szary)+ filtr Zielony 1,25’’ #12 +body ESO550D.