Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-26    Czas UT: 17:50 (Data juliańska: 2458996.243)
P= -17.17°   Bo= -1.27°   Lo= 295.61°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 08-02-2019 rok 10:30 UTC nr obserw. 06/012/lut/1071


08-02-2019 Janusz Bańkowski

Dalszy ciąg zerowej aktywności Słońca.  Tarcza pozbawiona grup słonecznych  liczba Wolfa R = 0 i SN = 0 fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#12 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  EOS550 klatek 50.