Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 15:11 (Data juliańska: 2458654.133)
P= -7.93°   Bo= 1.51°   Lo= 130.21°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-04-2017 rok godz. 12:20 UT nr. obserw. 06/50/kwie/718 Janusz B.


08-04-2017

Znowu wszystko powróciło do normy, cisza słoneczna aktywność zerowa Janusz B.

Podstrona w budowie.