Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 10:01 (Data juliańska: 2458741.917)
P= 24.04°   Bo= 7.21°   Lo= 49.40°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-04-2017 rok godz. 12:20 UT nr. obserw. 06/50/kwie/718 Janusz B.


08-04-2017

Znowu wszystko powróciło do normy, cisza słoneczna aktywność zerowa Janusz B.

Podstrona w budowie.