Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:21 (Data juliańska: 2459005.640)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.25°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-04-2017 rok godz. 12:20 UT nr. obserw. 06/50/kwie/718 Janusz B.


08-04-2017

Znowu wszystko powróciło do normy, cisza słoneczna aktywność zerowa Janusz B.