Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:41 (Data juliańska: 2458994.945)
P= -17.61°   Bo= -1.42°   Lo= 312.78°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 10-02-2019 rok 07:50 UTC nr obserw. 07/013/lut/1072


10-02-2019 Janusz Bańkowski

Pogoda do obserwacji bardzo dobra można fotografować  Słońce na ostro” Dalszy ciąg zerowej aktywności Słońca.  Tarcza pozbawiona grup słonecznych  liczba Wolfa R = 0 i SN = 0 fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000  ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) + filtr GSO 1,25’’ zielony #12 +body ESO550D.