Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 00:30 (Data juliańska: 2459041.521)
P= 2.03°   Bo= 3.96°   Lo= 56.33°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

SŁOŃCE dnia 15-02-2019 rok 12:30 UTC nr obserw. 09/015/lut/1074


15-02-2019 Janusz Bańkowski

SŁOŃCE dnia 15-02-2019 rok 12:30 UTC nr obserw. 09/015/lut/074

Warunki dobre do obserwacji  w ciągu 46 dni tego roku jest to moja  15 obserwacja. Jedyna obserwacyjna aktywność słoneczna przypadała na 22 stycznia gdzie odnotowałem grupę słoneczna.  Jak do tej pory obserwacyjnej ciąg dalszy aktywności  zerowej naszego Słońca. Na wschodnim brzegu tarczy ukazały się pochodnie być może wygeneruje  grupę.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000  ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) + filtr GSO 1,25’’ zielony #12 +body ESO550D.