Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 20:20 (Data juliańska: 2459001.347)
P= -15.33°   Bo= -0.66°   Lo= 228.07°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-02-2019 rok 12:40 UTC nr 12/018//lut/1077


18-02-2019 Janusz Bańkowski

W tym roku  tylko dwa dni 05 stycznia i 19 stycznia podczas przeze mnie wykonanych obserwacji można było obserwować grupy słoneczne. Pozostałe dni aktywność w dalszym ciągu zerowa.  Aktywność zerowa R =0 i SN = 0.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra) filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.