Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 05:08 (Data juliańska: 2458800.714)
P= 21.96°   Bo= 3.12°   Lo= 353.77°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-02-2019 rok 12:40 UTC nr 12/018//lut/1077


18-02-2019 Janusz Bańkowski

W tym roku  tylko dwa dni 05 stycznia i 19 stycznia podczas przeze mnie wykonanych obserwacji można było obserwować grupy słoneczne. Pozostałe dni aktywność w dalszym ciągu zerowa.  Aktywność zerowa R =0 i SN = 0.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra) filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.