Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 11:32 (Data juliańska: 2458994.981)
P= -17.60°   Bo= -1.42°   Lo= 312.30°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-02-2019 rok 12:50 UTC nr 13/019//lut/1078


19-02-2019 Janusz Bańkowski

Słońce  dnia 19-02-2019 rok 12:50 UTC nr  13/019//lut/1078

Już 30 dni upływa jak Słońce nie generuje żadnych  plam ostatni incydent z tym związany  był w dniu 20 styczna br. ale był to krótki epizod.    Aktywność zerowa R =0 i SN = 0.  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra) filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.