Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 10:01 (Data juliańska: 2458741.917)
P= 24.04°   Bo= 7.21°   Lo= 49.40°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-04-2017 rok godz. 15:45 UT nr. obserw. 05/49/kwie/717 Janusz B.


06-04-2017

Po przejściu frontu deszczowego chmury ustąpiły seeing poprawił się na 2-3. Teleskopem TN114/1000 wykonałem fotografię Słońca widać jak potężny obszar jest już na zachodnim brzegu tarczy. trudno doliczyć się plam i plamek ponieważ z tej perspektywy kuli słonecznej i niskim położeniu Słońca obraz jest już jakby falujący. Janusz B.

Podstrona w budowie.