Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:20 (Data juliańska: 2459005.639)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.27°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-04-2017 rok godz. 15:45 UT nr. obserw. 05/49/kwie/717 Janusz B.


06-04-2017

Po przejściu frontu deszczowego chmury ustąpiły seeing poprawił się na 2-3. Teleskopem TN114/1000 wykonałem fotografię Słońca widać jak potężny obszar jest już na zachodnim brzegu tarczy. trudno doliczyć się plam i plamek ponieważ z tej perspektywy kuli słonecznej i niskim położeniu Słońca obraz jest już jakby falujący. Janusz B.