Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 12:06 (Data juliańska: 2458995.004)
P= -17.59°   Bo= -1.42°   Lo= 312.00°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-02-2019 rok 10:20 UTC nr 18/024//lut/1083


27-02-2019 Janusz Bańkowski

Nadal bez zmian aktywność zerowa na dzień dzisiejszy  R =0 i SN = 0. Dziś mija 37 doba bez  plam na powierzchni Słońca od strony widzialnej z Ziemi. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra) filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D. J.B.