Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 02:22 (Data juliańska: 2459041.599)
P= 2.06°   Bo= 3.96°   Lo= 55.30°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-02-2019 rok 10:30 UTC nr 19/025//lut/1084


28-02-2019 Janusz Bańkowski

Cały miesiąc luty  i 19 obserwacji ani jednej plamy na tarczy słonecznej aktywność dalej zerowa R =0 i SN = 0. Dziś mija 38 doba bez  plam na powierzchni Słońca od strony widzialnej z Ziemi. fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 ( po wytrawieniu lustra) filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D. J.B.