Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:19 (Data juliańska: 2459005.638)
P= -13.68°   Bo= -0.14°   Lo= 171.28°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-04-2017 rok godz. 14:30 UT nr. obserw. 04/48/kwie/716 Janusz B.


05-04-2017

Seeing na poziomie 2-3 widoczność nie tak jak ostatnio. Widoczne dwie wyraźne grupy obszar dominujący 2645 zbliża się do brzegu zachodniego tarczy słonecznej. Obszar powierzchniowa zmniejszył się zmalała w nim również liczba plam. Drugi obszar 2648 znacznie mniejszy dociera do centrum. R = 22 i SN = 72. Janusz B.