Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 15:10 (Data juliańska: 2458654.132)
P= -7.93°   Bo= 1.51°   Lo= 130.22°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-04-2017 rok godz. 14:30 UT nr. obserw. 04/48/kwie/716 Janusz B.


05-04-2017

Seeing na poziomie 2-3 widoczność nie tak jak ostatnio. Widoczne dwie wyraźne grupy obszar dominujący 2645 zbliża się do brzegu zachodniego tarczy słonecznej. Obszar powierzchniowa zmniejszył się zmalała w nim również liczba plam. Drugi obszar 2648 znacznie mniejszy dociera do centrum. R = 22 i SN = 72. Janusz B.

Podstrona w budowie.