Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 08:14 (Data juliańska: 2458998.843)
P= -16.25°   Bo= -0.96°   Lo= 261.20°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-03-2019 rok 13:20 UTC nr 06/031/mar/1090


12-03-2019 Janusz Bańkowski

Słońce  dnia 12-03-2019 rok 13:20 UTC nr  06/031/mar/1090

Obserwacja warunki w stosunku co były prowadzone przez ostatnie dni można dziś rzec, że są wspaniałe.  Obserwacja wizualna grupy 2734 niestety poza zasięgiem optycznym teleskopu. Jedynie wykonanie 50 klatek i odpowiednim stackowaniu uwidoczniły ja na zdjęciu. Otoczona jest pochodniami . Być może ale już po drugiej stronie tarczy nastąpi jej  reaktywizacja. Aktywność słoneczna na dziś   R = 11; SN = 1 i Cv: Axx   Fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#12 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  EOS550 klatek 50. J.B.