Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-06-19    Czas UT: 15:10 (Data juliańska: 2458654.132)
P= -7.93°   Bo= 1.51°   Lo= 130.22°   Carr. Rot 2218
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-04-2017 rok godz. 15;50 UT nr. obserw. 03/47/kwie/715 Janusz B.


04-04-2017

Grupa 2644 wyraźnie zmniejszyła swój obszar znajduje się przy zachodnim brzegu traczy słonecznej. W niej doszło do rozbłysku klasy M5.8 ostatni tego typu rozbłysk był na początku listopada Dominującą grupą jeszcze jest obszar 2645 o silnej strukturze. Bardzo porozrywany rozrósł się do 700 milionowych powierzchni. Mimo tak poskręcanego pola magnetycznego rozbłyski w nim są na poziomie klasy C. Janusz B.

Podstrona w budowie.