Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 08:04 (Data juliańska: 2458998.836)
P= -16.25°   Bo= -0.96°   Lo= 261.29°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-03-2019 rok godz. 07:30 UTC nr 13/038/mar/1097


24-03-2019 Janusz Bańkowski

Tak jak wczoraj przypuszczałem grupa 2736 powierzchnia jej zmalała o połowę. Oczywiście zapewne się nic nie zmieniło  co do  jej całości. Druga połowa jest już niewidoczna z Ziemi przeszła na drugą stronę. Dzisiaj podczas obserwacji naliczyłem 9 plam dwie  z nich otoczone są półcieniami  CV: Eki (47).  fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, filtr żółty  GSO (#12 przepuszczalności) 1,25”,  ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  soczewka Barlowa,  EOS550D.