Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 08:27 (Data juliańska: 2459075.852)
P= 15.90°   Bo= 6.62°   Lo= 322.23°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02-04-2019 rok godz. 11:40 UTC nr 02/044/mar/1103


02-04-2019 Janusz Bańkowski

Ponownie można względnie dobrych warunkach obserwować Słońce. Dominuje jedyna wizualna grupa, która ładnie w czasie ostatnich  24 godzin rozbudowała się na tarczy słonecznej. Grupa znajduje się na półkuli północnej przy wschodniej części tarczy. Jeżeli tylko wytrzyma strukturalnie za 36 godzin znajdzie się w centrum tarczy.  Chociaż brak w niej rozbłysków słonecznych aktywność naszego Słońca wzrosła do liczby Wolfa R =20 ; aktywność plamo-twórcza  SN = 28; CV: Cro  fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000  ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.