Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 08:17 (Data juliańska: 2459075.845)
P= 15.89°   Bo= 6.62°   Lo= 322.32°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-04-2019 rok godz.10:10 UTC nr 03/045/kwi/1104


03-04-2019 Janusz Bańkowski

Grupa dominująca obecnie na tarczy słonecznej w minimum aktywności słonecznej jest dość silnie strukturalnie zawiązana z powierzchnia. Widać  jak w czasie w  tym obszarze zachodzi proces jej formowania. Znajduje się już w centrum tarczy słonecznej nie jest w stanie wygenerować energetycznie mocniejszych rozbłysków powierzchniowych. Liczba Wolfa R=19; F = 0; SN = 27 CV:Cro   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000  ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.