Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 07:49 (Data juliańska: 2459075.826)
P= 15.89°   Bo= 6.62°   Lo= 322.57°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-04-2019 rok godz. 09:00 UTC nr 04/046/kwi/1105


04-04-2019 Janusz Bańkowski

Stało się dominująca dotychczasowe jeszcze 24 godzin temu dominowała na tarczy słonecznej. Obecnie cały obszar wizualnie został wchłonięty powierzchniowo. N a zdjęciach udostępnionych przez SDO można dopatrzyć się resztę  plam ale wizualnie jest ona poza zasięgiem optycznym mojego teleskopu. W takim przypadku wartość liczby Wolfa R = 0.   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000  ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D.