Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-08-14    Czas UT: 07:42 (Data juliańska: 2459075.821)
P= 15.89°   Bo= 6.62°   Lo= 322.64°   Carr. Rot 2234
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-04-2019 rok godz. 08:10 UTC nr 05/047/kwi/1106


05-04-2019 Janusz Bańkowski

Czy wiesz, że ??? …. Inna metodą obserwacji jak najbardziej bezpieczna jest obserwacja już wspomniana tzw. projekcyjna. Obraz Słońca rzucamy na ekran słoneczny wystarczy aby jego średnica wynosiła na ekranie 100-150 mm.fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000  ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D