Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:32 (Data juliańska: 2458868.856)
P= -6.88°   Bo= -5.00°   Lo= 176.01°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-04-2019 rok godz. 06:30 UTC nr 06/048/kwi/1107


06-04-2019 Janusz Bańkowski

Ciąg  dalszy trwający  w ostatnich 24 godzinach na powierzchni Słońca „ciszy” słonecznej  liczba  Wolfa R = 0.   fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000  ( po wytrawieniu lustra)  filtr 1xND96-0.3+1x#58(ciemno-zielony) +body ESO550D