Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:14 (Data juliańska: 2458868.843)
P= -6.87°   Bo= -5.00°   Lo= 176.18°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-04-2019 rok godz. 14:00 UTC nr 09/051/kwi/1110


09-04-2019 Janusz Bańkowski

Jedną  z najpiękniejszych grup jaka znajduje się obecnie na tarczy Słońca moim zdaniem jest ona silne strukturalnie związana powierzchniowo. Myślę jak pogoda pozwoli za 2-3 dni dokonam  dokładnych pomiarów jej wielkości. W tej chwili widać ciemne jej jądro otoczone wyraźnym półcieniem. Grupę oznaczona pod numerem 2738   Liczba Wolfa R = 13; SN = 12 fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  soczewka Barlowa,  EOS550D.