Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:06 (Data juliańska: 2459002.588)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.64°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia31-03-2017 r godz. 08:30 UTnr. obser. 19/44/mar/712 Janusz B.


31-03-2017

Mimo, że Słońce zaczyna swoje powolne wyciszenie od czasu do czasu pojawiają się niezwykłe perełki na jego powierzchni. Na tarczy słonecznej w chwili obecnej o dominują dwie ogromne plamy jedna na północnej półkuli 2644 i południowej 2645. Ze względu na dużą ilość półcieni w obu grupach aktywność plamo-twórcza wzrosła do nie spotykanego poziomu SN = 205 . Obszar grupy 2545 zajmuje powierzchnię 260 milionowych powierzchni. Janusz B.