Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:47 (Data juliańska: 2458868.866)
P= -6.88°   Bo= -5.00°   Lo= 175.88°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-04-2019 rok godz. 09:30 UTC nr 11/053/kwi/1112


12-04-2019 http://sos.poa.com.pl///foto/aktualnosci_artykuly/Rqo0xEQQDQNLeTjGWqs8BOgNI6XHcI.jpg

Słońce dnia  12-04-2019 rok godz. 09:30 UTC nr  11/053/kwi/1112

Dzisiejszą obserwację naszej dziennej gwiazdy  mogłem wykonać jedynie przy lokalnych rozpogodzeniach trwających nie dłużej niż 20-25 minut. To co sfotografowałem i zaobserwowałem na jego powierzchni można określić mianem piękna. Tak długo nie była widoczna podobna formacja aktywna jaką możemy obserwować obecnie. Dokładnie starałem się dokonać pomiaru liniowego plamy. Wygenerowałem obraz Słońca w programie graficznym odpowiadającym średnicy 150 mm. Zmierzona plama posiada 4,89 mm co odpowiada rozmiarze ok.45000 km.  Wielkość plamy  odpowiada rozmiarom planety Neptun i teoretycznie powinna być widoczna na powierzchni Słońca gołym okiem. Najlepsza widoczność do takiej obserwacji nadaje się bezpośredni wschód lub zachód Słońca. Średnica kątowa plamy na Słońcu wynosi 62’’ sekundy. Liczba Wolfa R=15 i SN=14. fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm  soczewka Barlowa,  EOS300D klatek 80.