Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 10:08 (Data juliańska: 2458868.922)
P= -6.91°   Bo= -5.01°   Lo= 175.14°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-04-2019 rok godz. 08:30 UTC nr 16/058/kwi/1117


18-04-2019 Janusz Bańkowski

 Grupa  2738 za 24-36 godzin opuści tarcze powierzchni  nie będzie już widoczna z Ziemi. Mam nadzieję, że powróci za kilkanaście dni ponownie i będziemy mogli ją  obserwować i fotografować.  Wczoraj jak wykonywałem obserwację o godz. 10 CEST nie było ani śladu grupy 2739. Widać, że procesy tak dynamicznie zachodzą na powierzchni Słońca, po mojej obserwacji w kila godzin wygenerowały nową grupę 2739. Myślą dorówna ona rozmiarom grupie 2738 liczba Wolfa R = 16 i SN = 24. Fot. J. Bańkowski teleskop Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa,  EOS550 D klatek 120 program RegiStax5 i PaintNet.